Budżet na 2017 rok został przyjęty

Najważniejszą uchwałą podjętą podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim było zatwierdzenie planu finansowego na rok 2017.

Dochody gminy zaplanowano na poziomie 78.221.640,02 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 83.022.840,02 zł. Uchwała budżetowa przyjęta została jednogłośnie. Ponad 10 mln złotych przeznaczonych zostało na inwestycje. W roku 2017 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym 1.685.306,00 zł, rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów (DPS) 661.605,18 zł, budowa parkingu oraz remont sali widowiskowej MGDK w Głogowie Młp.

Budżet uwzględnia również budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wykonanie odcinków dróg i ulic, chodników, realizację Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych 2016 – 2020, rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego (przebudowa ul. Sikorskiego, Fabrycznej, budowa Centrum Przesiadkowego na bazie istniejącej stacji PKP), uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Przewrotnem, Hucisku i Pogwizdowie Starym wraz z budową oczyszczalni i rozdzielenie kanalizacji w Głogowie Młp. – etap II.

W budżecie na rok 2017 nie zabrakło mniejszych, aczkolwiek niezbędnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Są to m.in.: zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników ŚDS w Wysokiej Głogowskiej (295.000,00 zł), projekt rozbudowy szkoły muzycznej (40.000,00 zł), projekt budowy sali gimnastycznej w Wysokiej Głogowskiej wraz z renowacją parku (50.000,00 zł), wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na boisku przy ZS w Budach Głogowskich, renowacja zabytków, modernizacja dwóch obiektów sportowych (200.00,00 zł), renowacja i rozbudowa placów zabaw,  wykonanie rolkowego placu zabaw przy ul. Długiej w Głogowie Młp.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zarezerwowano środki w wysokości 503.250,61 zł.

20170103 3 20170103 2

 2016010320170103 4

Slajd2 Slajd4

 Slajd6Slajd7