Głogowski Budżet Obywatelski 2018

Informujemy, że głosowanie projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r., w godz. od 7:30 do 18:00 w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim - Kancelaria ogólna.

Po uzyskaniu wyników oceny oraz opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, Rady Osiedla Centrum w Głogowie Małopolskim i Rady Osiedla Niwa w Głogowie Małopolskim, do etapu głosowania kieruje następujące projekty:

1)    Osiedle Niwa w Głogowie Małopolskim:

 1. Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Menerki,
 2. Budowa boiska do koszykówki,
 3. Siłownia plenerowa - Outdoor fitness,
 4. Projekt i wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Armii Krajowej - strona południowa,
 5. Wykonanie chodnika przy ul. Armii Krajowej - strona północna oraz dokończenie chodnika przy ul. Armii Krajowej - strona południowa,
 6. Dokończenie oświetlenia ulicy Kościuszki.

2)    Osiedle Centrum w Głogowie Małopolskim:

 1. Budowa jezdni asfaltowej okrawężnikowanej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową - ul. Nad Stawem,
 2. Budowa jezdni asfaltowej okrawężnikowanej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową oraz oświetlenia ulicy Młynarskiej,
 3. Oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w Głogowie Małopolskim,
 4. Modernizacja drogi przy ulicy Grabnik w Głogowie Małopolskim,
 5. Chodnik na ul. Polnej,
 6. Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Rzeszowskiej w Głogowie Młp.,
 7. Budowa barier ochronnych na ulicy Rzeszowskiej.

 

Szczegółowy opis projektów:

Osiedle Niwa w Głogowie Małopolskim [PDF]

Osiedle Centrum w Głogowie Małopolskim [PDF]

 

 

Zasady wyboru projektów
(fragmenty z Regulaminu Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok)

§ 9.

1. Wyboru projektów dokonuje się w głosowaniu bezpośrednim, w którym mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie miasta Głogów Małopolski. Głosować można tylko jeden raz.
2. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego odbiór karty do głosowania.
3. Burmistrz Głogowa Małopolskiego wyznaczy miejsce i termin przeprowadzenia głosowania na terenie miasta Głogów Małopolski.

§ 10.

1. W miejscu do głosowania, o których mowa w § 9, udostępnia się karty do głosowania oraz skrócone opisy projektów poddanych pod głosowanie.
2. Kolejność projektów na kartach do głosowania ustala się alfabetycznie, według tytułu projektu.
3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X”, przy wybranych maksymalnie 3 projektach.

§ 11.

1. Ustalenia wyników głosowania dokonuje się poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty oraz sporządzenie listy z wynikami z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Rekomendowane do realizacji są projekty umieszczone na liście, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim określonych w § 4.
3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności decyduje Burmistrz Głogowa Małopolskiego.