Policja

ul. Witosa 10A
36-060 Głogów Małopolski
tel. 17 85 83 374
lub alarmowy 997, 112

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy Głogów Małopolski działa 14 jednostek OSP, wszystkie typu S (samochodowych). Pięć jednostek OSP (Głogów Małopolski, Rudna Mała, Wysoka Głogowska, Pogwizdów Stary i Budy Głogowskie) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Komendant Straży Miejskiej - Łukasz Długoń
tel.: 664 027 095

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel.: 17 8515123
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Rzeszów, tel.: 17 8671965, 8671964, 604 123 500

Elektrycy naprawiają awarię

Awaria energetyczna to poważne uszkodzenie sieci energetycznej, skutkujące długotrwałą przerwą w dostawie energii.

Powódź

O czym trzeba pamiętać w czasie zagrożenia powodzią:

  •  nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
  • nie przejeżdżaj przez wały przeciwpowodziowe;
  • nie uprawiaj gruntu w odległości mniejszej niż 3 metry od wału przeciwpowodziowego;